Menu

IP Video System Design Tool

IP Video System Design Tool е мощен инструмент, предлагащ качествено нов начин за бързо и лесно проектиране и изграждане на модерни системи за видеонаблюдение.

 

Най-нова версия: 7.1.0.882 за Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2)

 

С помощта на IP Video System Design Tool вие сте в състояние да:

  • Подобрявате ефективността и ефикасността на вашата система за сигурност. Постигате по-добри резултати като същевременно намалявате разходите.
  • Бързо и прецизно изчислявате параметри като фокусно разстояние на обективите на камерите и ъглите на видимост.
  • Чрез 2D и 3D моделиране сте в състояние да проверявате полето на видимост на всяка една камера и да установявате мъртвите зони като като значително повишавате общата степен на сигурност на обектите на мониторинг във вашата система.
  • Бързо и прецизно да извършвате всички нужни изчисления за необходимата широчина на честотната лента. По този начин гарантирате надеждна, стабилна и ефективна работа на проектираната от вас система за видеонаблюдение, изградена от произволен брой IP камери и видео сървъри.
  • Лесно и прецизно изчислявате необходимия капацитет на пространството за съхранение на видео архивите (дисковото пространство), за определен период от време, предотвратявайки опасността от загуба на ценна за потребителите на системата информация.
  • Импортвате файлове в различни файлови формати (JPG, BMP, DWG и DXF файлове от AutoCAD, MS Visio, Google Earth  и т.н.) съдържащи строителни чертежи, схеми, скици на помещения, етажи, карти и фотографии на райони и местности,  върху които бързо и лесно да изградите реалистични 3D модели на обектите, охранявани от системата за видеонаблюдение.
  • Експортвате и прехвърляте вашите изчисления, чертежи, схеми и тримерни визуализации към други софтуерни приложения като MS Word, MS Excel, MS Visio и т.н. По този начин сте в състояние да създадете отлична документация на вашия проект или система.

IP Video System Design Tool представлява инструмент за цялостно проектиране на системи за видеонаблюдение с интегрирана функционалност за изчисляване на необходимите широчина на честотната лента и капацитет на пространството за съхранение на видео архивите (необходимото дисково пространство).

 

С помощта на IP Video System Design Tool сте в състояние да изчислите всички нужни параметри - необходима широчина на честотната лента и необходимо дисково пространство за съхранение за петнадесет различни разделителни способности на камери и за множество методи за компресиране, включително H.264, MPEG-4 и Motion JPEG. IP Video System Design Tool дава на проектанта на системата способността да установи оптималния брой кадри за секунда и типа компресия, които отговарят на възможностите на мрежата и да изчисли прецизно необходимото пространство за съхранение. Пресмятането на размера на кадъра се базира на резултати от продължително задълбочено изследване, проведено от екипа по разработката на приложението.

IP Video System Design Tool дава възможност и за изчисляване на полето на видимост на камерите. В продукта са интегрирани и калкулатори за изчисляване на фокусното разстояние на обективите, ъглите на видимост, както и много други инструменти, необходими за успешното проектиране на системи за видеонаблюдение, независимо от техния мащаб и сложност. IP Video System Design Tool позволява всички действия по този процес да бъдат извършени бързо, лесно и професионално.

Сигурност на информацията

Сигурността и неприкосновеността на вашата информация на уебсайта
www.IP-SEC.EU се обезпечава чрез криптиране с 256-битов ключ посредством
RapidSSL® сертификат, издаден от GeoTrust®.

За нас

Следвайте ни